MAO SƠN THIÊN SƯ

Maoshan Heavenly Master (2022) (2022)

Nội dung phim

Mao Sơn Thiên Sư kể về Trương Đạo Lĩnh mang theo thanh kiếm quý giá "Thanh Cương Kiếm", áp điệu tù đọng Xích Luyện Quân đến núi Côn Lôn chịu tội. Không ngờ bị mắc bẫy, anh ta rơi vào bẫy, Xích Luyện Quân trốn thoát, và Trương Đạo Lĩnh bị đuổi ra khỏi sư môn. Để thế gian thái bình, từ đó Trương Đạo Lĩnh mở đầu đi tìm tăm tích của Xích Luyện Quân. Vài năm sau, Trương Đạo Lĩnh đến một nơi và biết được rằng có hồ hết người khi đưa đám ma đã bị vật trắng đen vô thường gắp đi, và từ đó không có tin tức gì. Điều này thu hút sự chăm chú của Trương Đạo Lĩnh, bởi vì Trương Đạo Lĩnh biết rất rõ khi Xích Luyện Quân luyện thần công, hắn ta phải kết nạp nguyên khí của nhiều người; và những người biến mất này có nhẽ đã bị Xích Luyện Quân bắt để kết nạp nguyên khí. Trương Đạo Lĩnh không từ bỏ bất kì đầu mối nào, mở đầu Phân tích sự việc vật lạ gắp người.

Xem thêm