TÌNH YÊU KÌ LẠ

Il Mare (2000) (2000)

Nội dung phim

Một câu chuyện tình vượt thời gian, một ái tình sinh tồn ở kiếp này và kiếp sau, một đứa ở dòng thời kì này, một người lại ở dòng thời kì khác... chỉ độc nhất một điều họ chung với nhau đó là, họ đang đứng - họ đang sống cùng một chỗ...
cung phi "Il Mare", tiếng Ý có tức là biển cả, và nó cũng là tên của ngôi nhà cho thuê, nằm cô độc bên bờ biển Hàn Quốc. Ở nơi ấy đã sinh tồn một ái thành tâm kỳ lạ...

Xem thêm