Trưởng Công Chúa Bất Đắc Dĩ

Revenge of Royal Princess (2023)

Nội dung phim

Trưởng Công Chúa Bất Đắc Dĩ - Revenge of Royal Princess nói về câu chuyện để bổ dưỡng tay sai triều đình cho Hoàng đế đệ đệ, trưởng công chúa Lý Nhạn Sơ đã tới pháp trường cứu Hàn Thư sau đó đào tạo người này. Khi bệnh của Lý Nhạn Sơ vô phương cứa chữa, cô đã sắp đặt cái chết của mình để Hàn Thư một lòng tình nghĩa phò tá Lý Kiệt. Ba năm sau Lý Nhạn Sơ sống lại trong thân thể Tạ Vu Quy, phát hiện trước kia mình bị bệnh nặng là do có kẻ đầu độc, vậy nên đã mở đầu dò hỏi nhưng lại dây dưa với Hàn Thư nay đã đổi thay tính tình.

Revenge of Royal Princess - Sinopsis, Pemain, Episode, Review

Xem thêm