Trường An Bí Văn Lục

Mysterious Tales Of Changan (2023)

Nội dung phim

Bộ phim Trường An Bí Văn Lục - Mysterious Tales Of Changan lấy bối cảnh thời nhà Đường, câu chuyện phim bắt đầu khi thái tử Lý Tinh Hà vi phục xuất tuần bắt ngờ gặp gỡ được nữ ngỗ tác (khám tử thi) Trương Tiểu Manh và Đại lý tự ty trực Sở Thất, sau khi ba người hiệp lực phá giải kỳ án sinh tử Cổ thì bất ngờ bị cuốn vào vụ án Hồng Y giết thịt người, trong quá trình dò xét lại có nhiều dính đến vụ án mật thất hồ yêu giết thịt người đã phủ bụi nhiều năm. Ba người làm sao phá được các kỳ án quỷ dị ở Trường An này đây?

Mystified - Watch HD Video Online - iFlix

Xem thêm