Nhím Sonic

Sonic the Hedgehog (2020)

Nội dung phim

Chuyến phiêu dạt tới San Francisco của cảnh sát trưởng Tom Wachowski để hỗ trợ chú nhím xanh hình người Sonic chống lại bác sĩ Robotnik

Xem thêm
Nhím Sonic, Sonic the Hedgehog