Song Hoa Điếm

A frozen flower (2008)

Nội dung phim

Phim Tình Cảm, Thần Thoại: Song Hoa Điếm, A Frozen Flower dựa trên câu chuyện có thật ở triều đại Cao Ly Triều Tiên và lấy tựa đề từ một bài hát thời đó.  Vào công đoạn cuối Vương triều Cao Ly bị nhà Nguyên thao túng quyền lực, nhà vua đầy tham vọng của Cao Ly doanh nghiệp Kunyongwe. Hong Lim, người lãnh đạo Kunryongwe, đã quyến rũ nhà vua của Cao Ly, hiền thê để mắt đến mối quan hệ giữa Hong Lim và nhà vua. Khi đó mối bang giao giữa Goryeo và nhà Nguyên ngày một tồi tệ hơn khi nhà Nguyên đề xuất đưa em họ của nhà vua làm thái tử nhiếp chính viện cớ rằng nhà vua không có con trai. Nhà vua kiên quyết từ chối, các đại thần của Cao Ly, những người đã quy phục nhà Nguyên không đồng ý. Nhà vua lén ra lệnh cho Hong Lim phải ngủ với hiền thê để có một đứa đại trượng phu thừa kế ngai rồng rồng nhằm bảo kê vương triều Gorye tồn tại...

Xem thêm
a frozen flower,Song Hoa Điếm